Om te leren van de ervaringskennis van cliënten, bewoners en burgers.
Om oprechte en onafhankelijk adviezen te krijgen over beleid of zorg.
Om te zorgen voor duurzame en praktijkgerichte oplossingen.
Om gesteund te worden bij maatschappelijke innovaties.
Om de kracht van verhalen en het narratief optimaal te benutten.
Om de weg te vinden in de wereld van ervaringsdeskundigheid.
En gebruik te maken van collectieve ervaringskennis.

Scholen
De Forsie Levende Boeken groep (Human Library) bieden studenten van verschillende opleidingen de mogelijkheid te praten met mensen met ervaringskennis. Om te vragen wat zij nu echt nodig hadden, wie of wat het verschil heeft gemaakt, wat zij de student adviseren.
Ook worden er gastlessen gegeven over bijvoorbeeld Stigma of Herstel ondersteunende zorg.

Coaching & ondersteuning

Individuele (en naasten) en groepen ondersteuning bij herstel. Ook kan intervisie worden gegeven voor ervaringsdeskundigen. Er is kennis en ervaring met Photovoice, Herstellen doe je zelf, het maken van een Signaleringsplan, Co actief coachen en Yucel. Vraag gerust.

Klankbordgroepen

Zoals bijvoorbeeld voor het onderzoek naar ervaringsdeskundigheid binnen gemeentes. Of het onderzoek naar de belemmering van participatie door stigmatisering binnen gemeentes.
De inbreng van ervaringsdeskundigheid in een klankbordgroep zorgt voor een inhoudelijk oprechte basis.

Bijdrage aan onderzoek

Forsie draagt haar steentje bij aan verschillende projecten en onderzoeken. Als cliëntvertegenwoordiger voor Rob Giel Onderzoekscentrum, als kwartiermaker voor het vernieuwende onderzoek Proeftuin of het co-leiden van groepen voor Mentalhealth.  

Ambassadeurschap en netwerken

Als ambassadeur van de Vereniging van Ervaringsdeskundigen en actief lid van o.a. de stichting CéZetPé draagt Forsie bij aan de positionering van ervaringsdeskundigheid.
Tevens werkt Forsie nauw samen met het Belevenishuis waardoor een breed landelijk aanbod kan worden geboden wat betreft presentaties, workshops en onderzoek.

Gemeentes

Projectleidersschap. Kwartiermaken. Advisering en ontwikkeling omtrent communicatie, beeldvorming en de-stigmatisering.
Op gebieden als Ervaringsdeskundigheid, armoede, maatschappelijke opvang, Zorginkoop, GGZ en sociaal domein.
Hierbij kan ook gebruik gemaakt worden van een onafhankelijk Forsie Expert kennis team (Dak-en thuisloosheid, verslaving, beschermd wonen, armoede of psychische kwetsbaarheid). De Forsie Expert kennis teams bestaan uit leden met eigen ervaring.

Zorgaanbieders

Professioneel advies over de inzet van ervaringsdeskundigen op gebied van Herstel ondersteunende zorg en projectleiding.
Presentaties en workshops over verschillende thema's door de Expertkennis Teams. En advies op het gebied van e-health en blended werken.