May the Forsie be with you!

Bijdrage aan onderzoek

Forsie draagt haar steentje bij aan verschillende projecten en onderzoeken. Zoals bijvoorbeeld als cliëntvertegenwoordigers voor Rob Giel Onderzoekscentrum, als kwartiermaker voor het vernieuwende onderzoek Proeftuin, bij het onderzoek DOEN of het co-leiden van groepen voor Mentalhealth.

Niet zo gek dat er steeds meer vraag komt, en het steeds meer verplicht is, als je nagaat dat degene die zelf echt kennis heeft van een ontwrichting of situatie, nu eenmaal andere vragen stelt.

 

Gemeentes

Forsie werkt ondere andere als adviseur ervaringsdeskundigheid Kansrijke Start, als kwartiermaker ervaringsdeskundigheid voor de gemeente Groningen en bij verschillende inkooporganisaties. Zowel voor de implementatie van ervaringsdeskundigheid binnen organisaties als processen.

De Expertkennisteams worden ingezet om het perspectief van de doelgroep te bewaken, maar zij geven ook advies ten aanzien van bereik. Communicatie die daadwerkelijk aankomt bij doelgroep, is mede dankzij de Expertkennisteams op veel manieren verbeterd.

 

Scholen

De lessen van de Levende Boeken groep biedt studenten van verschillende opleidingen (VWO/MBO/HBO/WO) mogelijkheid te praten met mensen met ervaringskennis.

Om te vragen wat zij nu echt nodig hadden tijdens hun dakloosheid, psychose, verslaving of anders. Wie of wat het verschil heeft gemaakt en waarom? Ook worden gastlessen gegeven over onder andere Stigma of Herstel ondersteunende zorg.

 

Expertkennisteams

De teams bestaan uit mensen met verschillende ontwrichtende ervaringen en zij hebben deze ervaringen ontwikkeld tot ervaringskennis. Daarnaast adviseren zij organisaties, zijn werkzaam in de zorg en het sociaal domein. De Expertkennisteams kunnen flexibel ad hoc of structureel worden ingezet. Voor bijvoorbeeld het meenemen van het ervaringsdeskundig of cliëntperspectief bij een programma van eisen, beleidsplannen en bereiken van de doelgroep.

Ook worden leden van het Expertkennisteam met regelmaat gevraagd als trainingsacteurs.

 

Het Belevenishuis

Samen met het Belevenishuis ontwikkelt Forsie trainingen en workshops die binnen het hele land gegeven worden.

 

Om te leren van de ervaringskennis van cliënten, bewoners en burgers; Om oprechte en onafhankelijk adviezen te krijgen over beleid of zorg; Om te zorgen voor duurzame en praktijkgerichte oplossingen; Om gesteund te worden bij maatschappelijke innovaties; Om de kracht van verhalen en het narratief optimaal te benutten; Om de weg te vinden in de wereld van ervaringsdeskundigheid; Om gebruik te maken van collectieve ervaringskennis.