Forsie

May the Forsie be with you!

Forsie is een oud Gronings woord en betekent Kracht. Forsie biedt denkkracht, ontwikkelkracht, organiseerkracht, versnellings- en menskracht. Forsie biedt professionele ondersteuning en advies vanuit ervaringsdeskundigheid.

Zoals de adviezen van Forsie's Expertkennisteams aan gemeentes ten aanzien van Maatschappelijke opvang, Beschermd wonen en/of Inkoop.
De Expertkennisteams bestaan uit mensen die ervaringen hebben op ontwrichtende gebieden en zetten de collectieve ervaringskennis professioneel in. Ervaringskennis wordt de derde kennisbron genoemd: naast wetenschappelijke en praktijk kennis.
Ervaringskennis over waarom dingen gebeuren en inzicht over wat organisaties en beleid kunnen inzetten, wordt duidelijk door de verhalen van de Expertkennisteams. Dit narratief geeft inzicht op een eenvoudige en eenduidige manier, waarmee beleid en zorgaanbod aangepast kan worden aan de werkelijkheid en hiermee een grotere kans van slagen krijgt.

Behalve advisering kan Forsie ook ingehuurd worden voor presentaties, Human libraries en workshops aan scholen, zorgorganisaties en gemeentes.
Onderwerpen die geboden worden zijn verslaving, dak- en thuisloosheid, psychische kwetsbaarheid, herstel en armoede. Waarbij thema's als inclusie, Herstel ondersteunende zorg, ervaringsdeskundigheid, participatie, anti-stigma en veerkracht de rode draad zijn.

Heb je een vraag of Forsie iets voor jou of je organisatie kan betekenen, neem gerust contact op om even te praten. Of ben je zelf ervaringsdeskundige en heb je vragen stuur een berichtje.